Společnost PathosEnergy a.s. se zabývá zabezpečováním dodávek technologických celků pro výrobu energií včetně repasí či rekonstrukcí jednotlivých dílů a komponentů. V rámci jednání se zákazníky poskytujeme i poradenskou činnost tak, aby se zákazník po předložení variantních řešení mohl co nejlépe rozhodnout nejen z pohledu technického, ale i finančního. Při své činnosti spoléháme na tým zkušených odborníků – projektantů a výrobců, kteří mají zkušenosti z realizací mnoha záměrů s důrazem na  výrobu elektřiny ze sluneční energie a hydroenergie. Dodávky zabezpečujeme dle dispozic zákazníka včetně inženýrské činnosti a jednání s příslušnými uřady v České republice i zahraničí. Vzhledem k rozvíjejícímu trhu a potenciálu Asie jsme se rozhodli vytrvořit samostatnou právnickou osobu PathosEnergy, která se specializuje na tuto oblast světa.